I. เบื้องต้น

1.             ข้อมูลในหน้านี้ประกอบด้วยกฎกติกาทั้งหมดในการแข่งขันไซโมเอะนานาชาติ

2.             ข้อมูลในหน้านี้อัปเดตครั้งล่าสุดเมื่อ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2551

 

II. คุณสมบัติของตัวละครที่เข้าร่วมแข่งขัน

ตัวละครที่จะเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1.             ผู้เข้าแข่งขันต้องเป็นตัวละครที่ปรากฏในอะนิเมะ โดยไม่มีข้อกำหนดเรื่องเวลาที่อะนิเมะเรื่องนั้นออกฉาย หรือความยาวของอะนิเมะ

2.             ผู้เข้าแข่งขันต้องเป็นตัวละครหญิงหรือมีคุณสมบัติเหมือนกันตัวละครหญิง และจะต้องมีข้อมูลประวัติของตัวละครนั้นอยู่มากพอสมควร

3.             ผู้เข้าแข่งขันจะต้องผ่านการคัดเลือกจากการแข่งขันอื่นๆ มาก่อน ตามข้อกำหนดดังนี้
3.1
ในแต่ละปีจะมีจำนวนผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 64 คน

3.2 ในการแข่งขันไซโมเอะนานาชาติ ปี 2008 จะใช้ระบบคัดเลือกดังนี้

a) 16 อันดับแรกจากอะนิเมะไซโมเอะทัวร์นาเมนต์ (ญี่ปุ่น) ปี 2006 และ 1007
b) 16
อันดับแรกจากเบสท์โมเอะทัวร์นาเมนต์ (เกาหลี) ปี 2006 และ 2007
c) 16
อันดับแรกจากซูเปอร์เบสท์โมเอะทัวร์นาเมนต์ (เกาหลี) ในปีก่อนหน้า
d)
ตัวละครที่ได้รับการเสนอชื่อมากที่สุดตามลำดับ เพื่อให้มีจำนวนผู้เข้าแข่งขันครบ 64 คน  

3.3 ในการแข่งขันไซโมเอะนานาชาติ ปี 2009 จะใช้ระบบคัดเลือกดังนี้

a) 16 อันดับแรกจากการแข่งขันไซโมเอะนานาชาติ ปี 2008

b) ผู้ได้รับสร้อยจากการแข่งขันไซโมเอะนานาชาติ ปี 2008 และได้คะแนนอย่างน้อย 63 คะแนน

c) 8 อันดับแรกจากอะนิเมะไซโมเอะทัวร์นาเมนต์ (ญี่ปุ่น) ปี 2008

d) 8 อันดับแรกจากเบสท์โมเอะทัวร์นาเมนต์ (เกาหลี) ปี 2008

e) 8 อันดับแรกจากซูเปอร์เบสท์โมเอะทัวร์นาเมนต์ (เกาหลี) ปี 2006-2008

f) ผู้ที่ได้รับคะแนนอย่างน้อย 63 คะแนนจากการแข่งขันไซโมเอะนานาชาติ ปี 2008 เรียงตามลำดับ

III. กติกาการแข่งขัน

1.             ผู้เข้าแข่งขันทั้ง 64 คนจะทำการแข่งขันแบบพบกันหมดในรอบแรก
1.1
ผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนจะแข่งขันทั้งหมด 63 ครั้ง แต่ละครั้งจะแข่งกับผู้อื่นครั้งละ 1 คน
1.2
จะมีการแข่งขันวันละ 32 คู่ สัปดาห์ละ 3 วัน ได้แก่ วันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ ยกเว้นทางผู้ดูแลจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น
1.3
การแข่งขันแต่ละครั้งจะมีเวลาสำหรับโหวต 24 ชั่วโมง

2.             ผลการแข่งขันจะตัดสินจากจำนวนผู้โหวตให้แต่ละฝ่าย
2.1
ถ้าผู้เข้าแข่งขันได้รับคะแนนโหวตมากกว่าฝ่ายตรงข้าม จะถือว่าเป็นผู้ชนะและฝ่ายตรงข้ามเป็นผู้แพ้
2.2
หากผู้เข้าแข่งขันทั้งสองได้รับคะแนนโหวตเท่ากัน จะมีการต่อเวลาแข่งขันไปอีก 24 ชั่วโมง โดยคะแนนโหวตที่ได้จากช่วงต่อเวลาจะไม่ถูกนับรวมในคะแนนโหวตทั้งหมด แต่จะถือว่าผู้ที่ชนะในช่วงต่อเวลาได้รับคะแนนโหวตเพิ่มขึ้นอีก 1 คะแนนแทน

3.             การจัดอันดับจะคิดตามเกณฑ์ดังนี้
3.1
คะแนนที่ผู้เข้าแข่งขันจะได้รับคือ
             a)
ชนะ ได้ 2 คะแนน
             b)
แพ้ ได้ 0 คะแนน
             c)
แพ้ในช่วงต่อเวลา ได้ 1 คะแนน
3.2
ในกรณีที่มีผู้เข้าแข่งขันกลุ่มหนึ่ง (ตั้งแต่สองคนขึ้นไป) ได้รับคะแนนเท่ากัน จะใช้เกณฑ์ต่อไปนี้ในการพิจารณาอันดับ
             a)
จำนวนครั้งที่ชนะ
             b)
ผู้ชนะในการพบกันของผู้เข้าแข่งขันในกลุ่มดังกล่าว
             c)
ผลต่างของคะแนนโหวตรวมระหว่างของผู้เข้าแข่งขันและฝ่ายตรงข้าม
             d)
จำนวนคะแนนโหวตรวมของผู้เข้าแข่งขัน

4.             หลังจากจบการแข่งขันในรอบแรก ผู้เข้าแข่งขันที่ได้คะแนนมากที่สุด 16 อันดับแรก จะได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไป ซึ่งเป็นการแข่งขันแบบแพ้คัดออกสองรอบ
4.1 ในการแข่งขันแบบแพ้คัดออกสองรอบ หากมีการเสมอกันเกิดขึ้น จะไม่มีการแข่งขันต่อเวลา แต่จะใช้ผลการแข่งขันในรอบแรกของคู่ดังกล่าวเป็นตัวตัดสิน
4.2 กฎกติกาอื่นๆ เป็นเช่นเดียวกับการแข่งขันรอบแรก

5.             "ของรางวัล" ในการแข่งขัน เป็นเพียงสิ่งสมมติที่มอบให้กับตัวละคร
5.1
ผู้ชนะเลิศในการแข่งขันในการแข่งขันรอบแพ้คัดออก จะได้รับมงกุฎ
5.3 การแข่งขันในรอบแรกจะแบ่งออกเป็น 7 ช่วง ช่วงละ 9 นัด ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดในแต่ละช่วงจะได้รับสร้อยคอ

 

IV. กติกาการโหวต

1.             ผู้เข้าแข่งขันสามารถโหวตให้ผู้เข้าแข่งขันฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือสามารถเลือกไม่ลงคะแนนให้ทั้งสองฝ่ายได้

2.             ผู้เข้าแข่งขันที่คุณโหวตให้จะได้รับ 1 คะแนน หากคุณเลือกช่องไม่ลงคะแนน ผู้เข้าแข่งขันทั้งสองฝ่ายจะไม่ได้คะแนน

3.             ในการโหวตแต่ละครั้ง ข้อมูลที่จะส่งไปคือไอพีแอดเดรสของคุณ วันที่และเวลาที่โหวต และผลการโหวตของคุณในแต่ละคู่

4.             เมื่อคุณคลิกที่ปุ่ม "submit" แล้ว คุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการโหวตในภายหลังได้
- หากคุณมีความจำเป็นต้องจะเปลี่ยนแปลงการโหวตของคุณ ให้ส่งอีเมลมาที่
[email protected] โดยใช้ไอพีแอดเดรสเดิมที่คุณใช้โหวตในการส่งอีเมล

5.             ในวันที่มีการแข่งขัน 32 คู่ คุณจะต้องทำการโหวตอย่างน้อย 4 คู่ หากโหวตไม่ถึง 4 คู่ ผลโหวตของคุณจะถือเป็นโมฆะและไม่นำมาคิดคะแนน

6.             คุณสามารถโหวตได้หนึ่งครั้งต่อหนึ่งไอพีแอดเดรสเท่านั้น หากคุณโหวตมากกว่าหนึ่งครั้ง คุณจะถูกแบนจากการโหวตทันที

 

V. การเสนอชื่อตัวละครเข้าร่วมแข่งขัน

1.             การคิดคะแนนจะใช้ระบบถ่วงน้ำหนัก คุณสามารถเสนอชื่อตัวละครเข้าร่วมแข่งขันได้ไม่เกิน 8 ตัว โดยให้ 8 คะแนนสำหรับตัวที่ชอบมากที่สุด ไล่ไปเรื่อยๆ จนถึง 1 คะแนนสำหรับตัวที่ชอบน้อยที่สุด

2.             ผู้เข้าแข่งขันที่ได้คะแนนรวมมากที่สุดเป็นจำนวนเท่ากับที่ต้องการ จะได้เข้าร่วมแข่งขัน

3.             คุณสามารถเสนอชื่อได้หนึ่งครั้งต่อหนึ่งไอพีแอดเดรสเท่านั้น ถ้าคุณเสนอชื่อมากกว่าหนึ่งครั้ง จะนำคะแนนมาคิดเฉพาะการเสนอชื่อครั้งล่าสุดเท่านั้น หรือหากมีการจงใจเสนอชื่อหลายๆ ครั้งด้วยไอพีแอดเดรสเดียวกัน อาจมีการพิจารณาเพื่อแบนไอพีแอดเดรสนั้นจากการโหวตได้

 

VI. ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ

1.             ลิขสิทธิ์ของตัวละครทั้งหมดที่ปรากฏในการแข่งขันครั้งนี้เป็นของบริษัทผู้ผลิตอะนิเมะเรื่องนั้นๆ ไม่ได้เป็นของไซโมเอะนานาชาติแต่อย่างใด
1.1
อะนิเมะที่ถือลิขสิทธิ์โดย Kyoto Animation Co., Ltd. ได้แก่
             1.1.1 Clannad
             1.1.2 Suzumiya Haruhi no Yuuutsu
             1.1.3 Kanon
             1.1.4 Lucky Star
             1.1.5 Full Metal Panic
1.2
อะนิเมะที่ถือลิขสิทธิ์โดย Shaft, Inc. ได้แก่
             1.2.1 Negima?!
             1.2.2 Hidamari Sketch
             1.2.3 Sayonara Zetsubou Sensei
1.3
อะนิเมะที่ถือลิขสิทธิ์โดย Deen Co., Ltd. ได้แก่
             1.3.1 Higurashi no Naku Koro Ni
             1.3.2 Fate/Stay Night
1.4
อะนิเมะที่ถือลิขสิทธิ์โดย Nomad, Inc. ได้แก่
             1.4.1 Rozen Maiden
             1.4.2 Sola
1.5
อะนิเมะที่ถือลิขสิทธิ์โดย Oriental Light และ Magic Incorporated. ได้แก่
             1.5.1 Utawarerumono
             1.5.2 ToHeart2
1.6
อะนิเมะที่ถือลิขสิทธิ์โดย MADHOUSE Ltd. ได้แก่
             1.6.1 Strawberry Panic
             1.6.2 Cardcaptor Sakura
1.7
อะนิเมะที่ถือลิขสิทธิ์โดย J.C.Staff Co., Ltd. ได้แก่
             1.7.1 Shakugan no Shana
             1.7.2 Zero no Tsukaima
1.8
อะนิเมะเรื่อง Hayate no Gotoku ถือลิขสิทธิ์โดย SynergySP, Ltd.
1.9
อะนิเมะเรื่อง Magical Lyrical Girl Nanoha ถือลิขสิทธิ์โดย Seven Arcs Corporation.
1.10
อะนิเมะเรื่อง ARIA the Animation ถือลิขสิทธิ์โดย Hal Film Maker.
1.11
อะนิเมะเรื่อง Bamboo Blade ถือลิขสิทธิ์โดย Anime International Company Inc.
1.12
อะนิเมะเรื่อง Code Geass ถือลิขสิทธิ์โดย SUNRISE Inc.
1.13
อะนิเมะเรื่อง Kamichu! ถือลิขสิทธิ์โดย Aniplex Inc.
1.14
อะนิเมะเรื่อง Minami-ke ถือลิขสิทธิ์โดย ASREAD Inc.
1.15
อะนิเมะเรื่อง School Rumble ถือลิขสิทธิ์โดย Studio Comet.
1.16
อะนิเมะเรื่อง Spice and Wolf ถือลิขสิทธิ์โดย Imagin Co., Ltd.
1.17
อะนิเมะเรื่อง Tsubasa Reservoir Chronicle ถือลิขสิทธิ์โดย BEE TRAIN Production Inc.

2.             ทางไซโมเอะนานาชาติไม่รับประกันความถูกต้องแม่นยำของข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับตัวละครที่ปรากฏในเว็บนี้

3.             ไซโมเอะนานาชาติเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ในการเข้าร่วมโหวตไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

4.             การแข่งขันจะเริ่มต้นในเวลาประมาณ 0.00 น. ตามเวลา GMT อย่างไรก็ตาม ทางไซโมเอะนานาชาติอาจมีการเปลี่ยนแปลงเวลาหรือวันที่ในการแข่งขันได้

5.             เว็บไซต์นี้ใช้เซิร์ฟเวอร์ของ Weebly หากเกิดปัญหาเซิร์ฟเวอร์ขัดข้อง ทางไซโมเอะนานาชาติจะไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลการโหวตที่สูญหายไป

6.             วัตถุประสงค์ของไซโมเอะนานาชาติคือเพื่อสร้างการแข่งขันโมเอะที่ระบบการแข่งขันมีความยุติธรรมขึ้น การแข่งขันทั้งหมดในรอบแรกจะมีความเสมอภาคกัน เพราะตัวละครทุกตัวจะแข่งขันแบบพบกันหมด อย่างไรก็ตาม การจัดคู่แข่งขันในแต่ละช่วงของรอบแรกอาจไม่เสมอภาคกันระหว่างตัวละครแต่ละตัว ซึ่งทางไซโมเอะนานาชาติไม่ได้มีเจตนาที่จะลำเอียงแต่อย่างใด และทางไซโมเอะนานาชาติได้พยายามหาวิธีที่ยุติธรรมที่สุดในจัดคู่แข่งขันในรอบแรกแล้ว

7.             หากไอพีแอดเดรสของคุณถูกแบนจากการโหวตโดยที่คุณไม่ได้ละเมิดกฎ สามารถติดต่อเพื่อขอยกเลิกการแบนได้ที่ [email protected]